Hệ thống eO 2 +

Hệ thống eO + là một giải pháp sáng tạo như một nguồn năng lượng di động, đáng tin cậy và thuận tiện cho việc sục khí oxy (nông dân nuôi cá, nuôi tôm), cải thiện chất lượng nước và một số ứng dụng khác.

Tích hợp với eArche của SUNMAN làm cho nó có thể được áp dụng cho bất cứ nơi nào mà không sợ các giới hạn về nguồn điện. 

eO + là một giải pháp có thể mở rộng, vì nó có thể được sử dụng một mình hoặc cùng nhau, do thiết kế sáng tạo, độc lập và hiệu quả cao.

Công suất: 400W - 650W
Giá: VNĐ
Tải cataloge
Sản phẩm khác

Đăng ký đặt hàng

dat hang