Năng lượng gió tái tạo

Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời. Hệ thống này trang bị 4 cánh quạt và 2 tua-bin giúp tạo ra nguồn điện từ gió.

Gió là một nguồn năng lượng có khả năng tái tạo và việc sử dụng nó không tạo ra các chất độc hại như nhiên liệu hóa thạch.Đây là một trong những dạng năng lượng mang lại hiệu quả cao nhất, nó có thể trở thành một trong những nguồn năng lượng chính cho các thế hệ tương lai.

 

 

Nội dung công việc :

Cung cấp các tuốc bin có độ tin cậy cao và hiệu quả về chi phí, Năng lượng gió của Smart Solar mang đến các giải pháp đáp ứng được cả nhu cầu về kinh doanh và nhu cầu về môi trường. Với hơn 25.000 megawat điện gió được lắp đặt, các giải pháp điện gió của chúng tôi cung cấp năng lượng tái tạo sạch từ các công trình trên đất liền và ngoài khơi trên khắp thế giới.

Chiến lược nền tảng của chúng tôi đối với các nhà máy điện gió trên đất liền và ngoài khơi là hết sức quan trọng trong việc giảm bớt chi phí điện gió. Bằng sự sáng tạo trong thiết kế cánh quạt và công nghệ máy phát điện, chúng tôi nâng cao được hiệu quả. Đồng thời, việc mô-đun hóa có hệ thống cho phép chúng tôi tinh giản được toàn bộ quá trình sản xuất và lắp đặt.