Bài Viết khác

Năng lượng gió tái tạo

Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời. Hệ thống này trang bị 4 cánh quạt và 2 tua-bin giúp...